e-Sundhed

Koordinering af EU's indsats

Mange af de potentielle hurdler for e-sundhed kan kun takles på nationalt eller regionalt plan (f.eks. refusionsspørgsmål), men koordinering på EU-plan hjælper til at sikre en fælles tilgang.

EU-koordinering kan især gøre en forskel, når det gælder patientsikkerhed, politisk lederskab, inddragelse af sundhedspersonale og vedtagelse af en fælles terminologi, som alle kan forstå.

EU's støtte til projekter sikrer samtidig, at beslutningstagerne bliver holdt ajour om den seneste udvikling og viden på sundhedsområdet.

Vigtige EU-initiativer inden for e-sundhed

Informations- og kommunikationsteknologi

Tiltag, der skal stimulere efterspørgslen efter og fjerne hindringer for e-sundhedstjenester

Læs mere: EU støtter IKT i sundhedsplejen

Standardisering

Det kræver øget standardisering på e-sundhedsområdet at nå de politiske målsætninger.

Læs mere: EU's arbejdsprogram for IKT-standardisering

Sundhedsforskning

Læs mere: Programmet for sundhedsforskning

Forskningsstøtte

Teknologi er vigtig for vores økonomi og samfund og skal udnyttes bedst muligt.

Læs mere: Instituttet for Teknologiske Fremtidsstudier (IPTS)

Telemedicin

Værktøjer til fjernadgang til information.

Læs mere: Telemedicin

Telekommunikationsnet

Søgbar database med e-sundhedsprojekter

Læs mere: eTen – transeuropæiske e-tjenester for alle

Medicinsk udstyr

EU-lovgivning om markedsadgang, internationale handelsforbindelser og konkurrence

Læs mere: Medicinsk udstyr – EU-støtte til udvikling og innovation

Det europæiske sygesikringskort

Erstatter de formularer, der var nødvendige for at få lægebehandling i et andet EU-land

Læs mere: Det europæiske sygesikringskort