Narkotika

Civilsamhällets engagemang

Missbruksproblem hänger samman med en rad andra samhälls- och hälsoproblem. Flera aktörer måste involveras för att insatser mot narkotika ska bli framgångsrika, och de måste få stöd av de samhällen där de genomförs. Man har nu insett att den politiska debatten måste bygga på en dialog med civilsamhället. Därför har flera åtgärder vidtagits på EU-nivå.

Civilsamhällesforum om narkotika

EU-kommissionens civilsamhällesforum om narkotika är en plattform för ett informellt åsikts- och informationsutbyte mellan kommissionen och civilsamhällets organisationer. Målet är att erfarenheterna från gräsrotsnivån ska utgöra underlag för

• framtida kommissionsförslag

• arbetet med att följa upp EU:s handlingsplaner.

EU-kampanj om narkotika

Inom EU-kampanjen om narkotika uppmanas alla – enskilda, nationella, regionala och lokala myndigheter, skolor, forskningsinstitut, medierna, föreningar, frivilligorganisationer och näringslivet – att engagera sig och informera om narkotikamissbruk, särskild bland unga människor.