Droge

Civilna družba

Problematika drog je tesno povezana z drugimi socialnimi in zdravstvenimi vprašanji. Uspešno reševanje je možno samo s sodelovanjem številnih strani in z močno podporo skupnosti. Politika se zato že nekaj časa zaveda, kako pomembne so informacije, ki jih dobi v dialogu s civilno družbo. Evropska unija je zato sprejela več ukrepov.

Forum civilne družbe o drogah

Forum civilne družbe o drogah je ustanovila Evropska komisija za neuradno izmenjavo mnenj in informacij z organizacijami civilne družbe. Pridobljene informacije o izkušnjah in dogajanju na terenu uporabi:

• pri pripravi novih predlogov,

• pri spremljanju akcijskega načrta EU za boj proti drogam.

Evropsko ukrepanje na področju drog

Evropsko ukrepanje na področju drog je pobuda, ki posameznike, nacionalne, regionalne in lokalne organe, izobraževalne ustanove, raziskovalne zavode, medije in javne službe, združenja, nevladne organizacije in gospodarske organizacije spodbuja, da s konkretnimi zavezami in delom prispevajo k večji ozaveščenosti o nevarnosti drog, predvem pri mladih.