Droguri ilegale

Participarea societăţii civile

Problema consumului de droguri se corelează cu numeroase alte aspecte legate de sănătate şi societate. Pentru ca măsurile de combatere a acesteia să aibă succes, este esenţial ca întreaga societate - şi mai ales comunitatea locală - să fie implicată şi să le sprijine. Dezbaterile politice tind, aşadar, să se orienteze din ce în ce mai mult către dialogul cu societatea civilă, fapt care se reflectă în acţiunile iniţiate la nivel european.

Forumul societăţii civile în materie de droguri

Forumul societăţii civile în materie de droguri a fost înfiinţat de Comisie pentru a facilita schimburile informale de păreri şi informaţii dintre Comisie şi organizaţiile reprezentând societatea civilă. Scopul este de a asigura integrarea experienţei acestora în cadrul:

• viitoarelor propuneri ale Comisiei

• activităţilor de monitorizare a Planului UE de acţiune în materie de droguri

Acţiunea europeană în materie de droguri

Acţiunea europeană în materie de droguri invită cetăţenii, autorităţile naţionale, regionale şi locale, instituţiile de învăţământ, institutele de cercetare, mass-media, serviciile publice, asociaţiile, ONG-urile şi operatorii economici să-şi asume angajamente concrete vizând informarea publicului - în special a tinerilor - cu privire la problema consumului de droguri.