Draudžiami narkotikai

Pilietinės visuomenės įtraukimas

Narkomanijos problemos glaudžiai susijusios su daugeliu kitų socialinių ir sveikatos problemų. Norint, kad kova su narkomanija būtų sėkminga, reikia, kad joje dalyvautų pakankamai daug suinteresuotų šalių, ją turi remti vietos bendruomenės, todėl vis labiau pripažįstama, kad politinių diskusijų dalyviai turi gauti informacijos iš dialogo su pilietine visuomene. Turint tai omenyje ES lygmeniu buvo imtasi kelių konkrečių veiksmų.

Pilietinės visuomenės forumas narkotikų tema

ES Komisijos Pilietinės visuomenės forumas narkotikų tema – tai platforma, skirta neoficialiam pasikeitimui nuomonėmis ir informacija tarp Europos Komisijos ir pilietinės visuomenės organizacijų. Siekiama vietos lygiu gautą informaciją panaudoti:

• būsimuose Komisijos pasiūlymuose,

• ES kovos su narkotikais veiksmų plano stebėjimo darbe.

Europos veiksmų narkotikų srityje planas

Europos veiksmų narkotikų srityje planu individualūs asmenys bei nacionalinės, regioninės ir vietos valdžios įstaigos, švietimo įstaigos, mokslinių tyrimų institutai, žiniasklaidos ir viešųjų paslaugų tarnybos, asociacijos, NVO, ūkinės veiklos vykdytojai raginami prisiimti konkrečių informavimo apie narkotikų žalą įsipareigojimų, ypač skirtų jaunimui.