Tiltott kábítószerek

A civil társadalom részvétele

A kábítószer-problémák szorosan kapcsolódnak más társadalmi és egészségügyi problémákhoz. A kábítószerekkel szembeni sikeres fellépéshez fontos, hogy minél többen vegyenek részt benne, és hogy az érintett közösségek támogassák ezeket a kezdeményezéseket. Ezért egyre többen ismerik fel, hogy a szakpolitikai kérdésekről folytatott viták során fel kell használni a civil társadalommal folytatott párbeszédek eredményeit. Ennek fényében több uniós szintű fellépésre is sor került.

A drogokkal kapcsolatos civil társadalmi fórum

Az Európai Bizottság drogokkal kapcsolatos civil társadalmi fóruma lehetőséget biztosít arra, hogy a Bizottság és a civil társadalmi szervezetek a különböző álláspontokat és információkat megvitassák. Az ennek keretében szerzett közvetlen tapasztalatok felhasználhatóak:

• a Bizottság jövőbeli javaslatainak kidolgozása során

• az Európai Unió kábítószer-ellenes cselekvési tervének nyomon követéséhez.

Az Európai Unió kábítószer-ellenes cselekvési terve

Az Európai Unió kábítószer-ellenes cselekvési terve keretében felkértek egyrészt a magánszemélyeket, másrészt nemzeti, regionális és helyi hatóságokat, oktatási intézményeket, kutatóintézeteket, a médiát és közszolgálatokat, egyesületeket, nem kormányzati szervezeteket és a gazdasági élet szereplőit, hogy vállaljanak konkrét feladatokat a kábítószerekkel kapcsolatos figyelemfelkeltés érdekében, különösen a fiatalok körében.