Huumeet

Kansalaisyhteiskunnan osallistuminen

Huumeongelmat liittyvät läheisesti moniin muihin sosiaalisiin ja terveyskysymyksiin. Onnistuneissa huumeiden vastaisissa toimissa on mukana useita erilaisia toimijoita, ja toimien täytyy saada tuki siltä yhteisöltä, jonka keskuudessa ne tapahtuvat. Yhä yleisemmin tunnustetaankin, että politiikkaa koskevassa keskustelussa on oltava mukana myös vuoropuhelu kansalaisyhteiskunnan kanssa. Tämä on pidetty mielessä myös EU:n tason toimissa.

Huumausaineita käsittelevä kansalaisyhteiskunnan foorumi

Euroopan komission huumausaineita käsittelevä kansalaisyhteiskunnan foorumi on paikka, jossa komissio ja kansalaisjärjestöt voivat epämuodollisesti vaihtaa mielipiteitä ja tietoa. Tavoitteena on antaa ruohonjuuritason kokemuksia seuraavien toimien pohjaksi:

• komission tulevat ehdotukset

• huumeita koskevan Euroopan unionin toimintasuunnitelman seurantatyö.

Euroopan huumefoorumi

Euroopan huumefoorumi kutsuu paitsi yksittäiset ihmiset myös kansalliset, alueelliset ja paikalliset viranomaiset, oppilaitokset, tutkimuslaitokset, median ja julkiset palvelut, yhdistykset, kansalaisjärjestöt sekä taloudet toimijat sitoutumaan konkreettisella tavalla huumeita koskevan tietoisuuden lisäämiseen erityisesti nuorison parissa.