Drogy

Zapojení občanské společnosti

Drogová problematika je úzce propojena s celou řadou jiných problémů z oblasti sociální a zdravotní. Úspěšné protidrogové akce musejí zahrnovat široký okruh účastníků a být podporovány společenstvími, v nichž jsou prováděny. Je čím dál více patrné, že do debaty o protidrogové politice se musí zapojit i občanská společnost. To již bylo zohledněno při několika akcích na úrovni EU.

Fórum občanské společnosti pro otázky drog

Fórum občanské společnosti pro otázky drog zřízené Komisí EU je platformou pro neformální výměnu názorů a informací mezi Komisí a organizacemi občanské společnosti. Jeho cílem je poskytnout specifické zkušenosti na základní úrovni pro:

• budoucí návrhy Komise

• monitorování Protidrogového akčního plánu EU

Evropská akce v oblasti drog

V rámci Evropské akce v oblasti drog se jednotlivci, ale i vnitrostátní, regionální a místní orgány, vzdělávací a výzkumné instituce, sdělovací prostředky, veřejné služby, sdružení, nevládní organizace i hospodářské subjekty vyzývají k tomu, aby učinily konkrétní závazky zaměřené na zvýšení informovanosti o drogách, a to zejména mezi mladými lidmi.