Zbiranje podatkov

Orodja za zbiranje podatkov

Podatki o zdravju se zbirajo predvsem z raziskavami, čeprav so pomembni tudi podatki bolnišnic, registri bolezni in kontrolne mreže.

Izboljšave mehanizmov poročanja o zdravju

Evropska komisija želi z informacijskim sistemom za zdravje izboljšati mehanizme poročanja o zdravstvenih vprašanjih , da bi pridobila kakovostne in primerljive podatke.

Evropski sistem raziskav o zdravju

V raziskavah o zdravju se podatki zbirajo na podlagi osebnih anket o zdravju in anket z zdravstvenim pregledom.

Evropski sistem raziskav o zdravju  dopolnjuje pregled zdravja evropskih prebivalcev z uporabo subjektivnih kriterijev poleg objektivnih kazalnikov.

Evropska anketa z zdravstvenim pregledom (EHES)

Anketa z zdravstvenim pregledom je raziskava populacije, ki poleg podatkov iz vprašalnika (na podlagi intervjuja ali samostojne izpolnitve) upošteva tudi zdravstvene izvide, denimo krvni tlak, krvno sliko, test funkcionalne zmogljivosti itd.

Ti podatki so temelj načrtovanja zdravstvenega varstva in promocijskih zdravstvenih akcij ter jih drugače ne bi mogli pridobiti. Komisija zdaj pripravlja evropsko anketo z zdravstvenim pregledom .

Kontrolne mreže

Kontrolne mreže o osnovnem zdravstvenem varstvu so pomemben vir informacij o izbranih kazalnikih zdravja, zlasti boleznih, za katere je pomembna zdravniška diagnoza, drugi viri podatkov pa so manj primerni.

Mreže zagotavljajo epidemiološke podatke o izbranih boleznih in bolezenskih stanjih.

Sistem zbiranja podatkov bolnišnic

Sistem zbiranja podatkov bolnišnic  temelji predvsem na statistiki odpustov iz bolnišnic.

Ta omogoča oceno bremena nekaterih bolezni in približno pojavnost določenih bolezni.

Izboljšave registrov bolezni

Komisija pri pripravi strategije uporablja registre bolezni za oceno vpliva bolezni in odločanje o tem, za katere bolezni so ukrepi najnujnejši.

Zato smo najprej izboljšali registre bolezni , zdaj pa je treba uvesti še evropsko mrežo registrov bolezni.