Colectarea datelor

Instrumente de colectare a datelor

Datele privind sănătatea sunt colectate în principal prin sondaje şi studii, dar şi prin intermediul registrelor spitaliceşti, al registrelor de boli şi al reţelelor de dispensare santinelă.

Îmbunătăţirea mecanismelor de raportare în materie de sănătate

Sistemul european de informaţii cu privire la sănătate este într-un proces de continuă îmbunătăţire, având scopul de a furniza date calitative şi comparabile prin ameliorarea mecanismelor de raportare în materie de sănătate .

Sistemul european de sondaje şi studii privind sănătatea (EHSS)

În cadrul sondajelor şi studiilor de sănătate, datele se colectează în mod direct, prin interviuri (HIS) sau examinări medicale (HES).

Sistemul european de sondaje şi studii privind sănătatea (EHSS)  aduce un plus de informaţii, adăugând o dimensiune subiectivă celei obiective oferite de indicatorii de sănătate.

Un sistem european de studii bazate pe examinări medicale (EHES)

Studiile bazate pe examinări medicale (HES) se realizează pe un eşantion al populaţiei şi trec dincolo de datele oferite de răspunsurile la chestionare. Astfel, acestea includ măsurarea presiunii arteriale, analize de sange, testarea capacităţii funcţionale etc.

Examinările furnizează informaţii indispensabile pentru planificarea serviciilor medicale şi pentru promovarea unei stări bune de sănătate şi constituie singura metodă de obţinere a acestor date. Comisia elaborează în prezent un sistem european de studii bazate pe examinări medicale .

Reţelele de dispensare santinelă

Reţelele de dispensare santinelă, care oferă servicii de îngrijire medicală primară, reprezintă o sursă importantă de informaţii cu privire la anumiţi indicatori de sănătate, în special în cazul unor boli pentru care (a) este importantă stabilirea unui diagnostic medical de către un profesionist şi (b) alte surse de informaţii sunt mai puţin adecvate.

Aceste reţele pot furniza informaţii epidemiologice cu privire la anumite boli şi afecţiuni.

Sistemul de colectare a informaţiilor cu privire la activităţile spitalelor

Sistemul de colectare a informaţiilor cu privire la activităţile spitalelor  conţine în principal statistici realizate în baza foilor de externare.

Acestea pot oferi o imagine asupra poverii şi incidenţei anumitor boli.

Îmbunătăţirea registrelor pentru anumite boli

Comisia are nevoie de instrumente precum registrele bolilor pentru a măsura impactul maladiilor şi pentru a identifica ariile prioritare de acţiune, înainte de lansarea unei strategii.

Într-o primă etapă, se depun eforturi de îmbunătăţire a registrelor pentru anumite boli . Ulterior, se urmăreşte înfiinţarea unei reţele europene a registrelor de boli.