Gegevensverzameling

Verzameling van gegevens

Gezondheidsgegevens worden vooral verzameld via enquêtes, ziekenhuisregisters en ziekteregisters. Ook peilstationnetwerken zijn belangrijk.

Gezondheidsrapportage

De Europese Commissie werkt aan een Europees systeem voor gezondheidsinformatie dat betrouwbare en vergelijkbare gegevens moet afleveren door een betere gezondheidsrapportage .

European health survey system (EHSS)

Bij gezondheidsenquêtes worden rechtstreeks gegevens verzameld door interviews (HIS) of onderzoeken (HES).

Het EHSS  voegt aan de objectieve gezondheidsindicatoren een subjectieve dimensie toe en geeft zo een beter beeld van de gezondheid van de Europeanen.

Europees gezondheidsonderzoek (EHES)

Bij een Europees gezondheidsonderzoek worden bij een groot deel van de bevolking een aantal onderzoeken verricht: bloeddrukmeting, bloedanalyse, behendigheidstests enz.

Zo wordt belangrijke informatie verzameld, die op geen enkele andere manier kan worden verkregen. Dat is belangrijk voor planning en preventie. De Commissie bereidt een dergelijk Europees gezondheidsonderzoek  voor.

Peilstationnetwerken

Peilstationnetwerken zijn een belangrijke informatiebron in de eerstelijnsgezondheidszorg, vooral over ziekten waarvoor (i) een professionele medische diagnose belangrijk is en (ii) andere bronnen minder zinvol zijn.

Deze netwerken kunnen epidemiologische informatie geven over bepaalde ziekten en aandoeningen.

Verzameling van gegevens van ziekenhuizen

De gegevens van ziekenhuizen  bestaan vooral uit statistieken van ontslagen patiënten.

Zij kunnen aangeven welke problemen bepaalde ziekten veroorzaken en hoe vaak die ziekten ongeveer voorkomen.

Ziekteregisters

Ziekteregisters zijn nodig om de impact van een ziekte te meten en na te gaan of er extra maatregelen nodig zijn.

In eerste instantie moesten de bestaande registers  worden verbeterd, nu moet er een Europees netwerk van ziekteregisters komen.