Datu vākšana

Datu vākšanas rīki

Datus par veselību lielākoties iegūst aptaujās un apsekojumos, bet slimnīcu statistika, slimību reģistri un uzraudzības tīkli arī ir svarīgi.

Ziņošanas mehānismu uzlabošana

Uzlabojot ziņošanas mehānismus , Komisija aktīvi veido ES veselības informācijas sistēmu, lai nodrošinātu kvalitatīvus un labi salīdzināmus datus.

Sistēma, pēc kuras eiropieši tiek aptaujāti par veselību

Pētījumos par veselību tiek iegūti dati, kurus cilvēki snieguši aptaujās par veselību un veselības apsekojumos.

Iztaujājot eiropiešus par veselību , tiek iegūts pilnīgs priekšstats par viņu veselību, tādējādi objektīvajiem veselības indikatoriem piešķirot subjektīvu nokrāsu.

Eiropiešu veselības apsekojumi

Veselības apsekojums ir iedzīvotāju apsekojums, kurā veselību novērtē gan ar anketas palīdzību (iztaujājot respondentu vai respondentam pašam aizpildot anketu), gan arī veicot fiziskas pārbaudes, piemēram, izmērot asinsspiedienu, veicot asins analīzes, pārbaudot funkcionālās spējas u.tml.

Tas ir veids, kā tiek iegūta veselības aprūpes plānošanai un veselības veicināšanai svarīga informācija, ko nevar iegūt nekā citādāk. Komisija izstrādā Eiropas mēroga veselības apsekojumu .

Uzraudzības tīkli

Primārās aprūpes ārstu tīkls ir vērtīgs avots, kas var sniegt informāciju par atsevišķiem veselības indikatoriem, it īpaši par slimībām, kurām ir būtiska ārsta uzstādīta diagnoze un par kurām datus nav prātīgi meklēt citos avotos.

Šie tīkli var sniegt epidemioloģiskus datus par atsevišķām slimībām un veselības traucējumiem.

Slimnīcu statistikas datu vākšana

Slimnīcu statistiku  pārsvarā iegūst no slimnīcu apkopotās statistikas par slimības vēsturēm.

Tā var aplēst, cik lielus līdzekļus prasa atsevišķu slimību ārstēšana un kāda ir aptuvenā saslimstība ar tām.

Slimību reģistru uzlabošana

Komisijai ir vajadzīgi rīki, piemēram, slimību reģistri, lai pirms stratēģijas uzsākšanas novērtētu slimību ietekmi un noteiktu, kuras slimības prasa prioritāru rīcību.

Pirmais solis bija uzlabot slimību reģistrus , nākamais solis ir izveidot Eiropas slimību reģistru tīklu.