Duomenų rinkimas

Duomenų rinkimo priemonės

Sveikatos duomenys daugiausia renkami atliekant tyrimus, gaunant juos iš ligoninių ir ligų registrų, taip pat svarbūs kontroliniai tinklai.

Sveikatos ataskaitų teikimo mechanizmų tobulinimas

Europos Komisija aktyviai rengia ES informacinę sveikatos sistemą, kad patobulinus sveikatos ataskaitų teikimo mechanizmus  būtų teikiami kokybiški, visiškai palyginami duomenys.

Europos sveikatos tyrimų sistema

Per sveikatos tyrimus renkami duomenys, kuriuos gyventojai tiesiogiai praneša sveikatos tyrimų apklausose arba per sveikatos vertinimo tyrimus.

Europos sveikatos tyrimų sistema (EHSS)  pateikia išbaigtą europiečių sveikatos būklės vaizdą, objektyvius sveikatos rodiklius papildydama subjektyviu aspektu.

Europos sveikatos vertinimo tyrimas

Sveikatos vertinimo tyrimas (HES) – tai gyventojų tyrimas, per kurį ne tik vykdoma apklausa (pokalbis arba gyventojų pildomos formos), bet ir matuojamas kraujospūdis, imami kraujo mėginiai, atliekami funkcinių gebėjimų testai ir t. t.

Per šiuos tyrimus surenkama sveikatos priežiūros planavimui ir sveikatingumo skatinimui nepaprastai svarbi informacija, kurios negalima gauti kitais būdais. Europos Komisija rengia Europos sveikatos vertinimo tyrimą .

Kontroliniai tinklai

Pirminės priežiūros sistema grindžiami kontrolinės praktikos tinklai yra vertingas informacijos apie pasirinktus sveikatos rodiklius šaltinis, ypač apie tas ligas, kurių atveju a) svarbi profesionali medicininė diagnozė ir b) kurių kiti informacijos šaltiniai nėra tokie tinkami.

Šie tinklai taip pat gali teikti pasirinktų ligų ir susirgimų epidemiologinę informaciją.

Informacijos apie ligoninių veiklą rinkimo sistema

Informacijos apie ligoninių veiklą rinkimo sistemą  iš esmės sudaro išrašymo iš ligoninių statistinių duomenų rinkimas.

Remiantis šiais duomenimis galima vertinti ligoninių apkrovą dėl tam tikrų ligų bei nustatyti apytikslį sergamumą kai kuriomis ligomis.

Konkrečių ligų registrų tobulinimas

Europos Komisijai ligų registrų reikia tam, kad galėtų įvertinti ligų poveikį ir, prieš įgyvendindama naują strategiją, nustatyti, su kuriomis ligomis kovoti pirmiausiai.

Pirmasis žingsnis buvo konkrečių ligų registrų tobulinimas . Dabar reikia sukurti Europos ligų registrų tinklą.