Adatgyűjtés

Adatgyűjtésre szolgáló eszközök

Az egészséggel kapcsolatos adatokat elsősorban felmérések révén gyűjtik be, de ugyancsak fontos eszköznek számítanak a kórházak nyilvántartásai, a betegség-nyilvántartások és a megfigyelő-hálózatok.

Az egészségügyre vonatkozó jelentéstételi rendszerek javítása

A Bizottság tevékenyen dolgozik az Európai Unió egészségügyi információs rendszerén, hogy az egészségügyre vonatkozó jelentéstételi rendszerek javítása  révén jó minőségű, teljes mértékben összehasonlítható adatokhoz jusson.

Európai egészség-felmérési rendszer (EHSS)

Az egészségügyi felmérések keretében, egészségügyi közvéleménykutatások vagy egészségügyi vizsgálati felméréseken keresztül közvetlenül az emberektől gyűjtik be az adatokat.

Az Európai egészség-felmérési rendszer (EHSS)  az egészségre vonatkozó objektív mutatók szubjektív szempontokkal való kiegészítése révén árnyalja az európai emberek egészségéről alkotott képet.

Európai egészségügyi vizsgálati felmérés (EHES)

Az egészségügyi vizsgálati felmérések olyan, a lakosság körében végzett felmérések, amelyek az elvégzett vizsgálatok tekintetében – többek között vérnyomásmérésekkel, vérmintavétellel, funkcionális kapacitás mérésével stb. – túlmutatnak az egyszerű (kikérdezős vagy önkitöltős) kérdőívek alapján történő adatgyűjtésen.

A vizsgálati felmérések olyan döntő jelentőségű információkkal szolgálnak az egészségügyi ellátás tervezéséhez és az emberek egészségi állapotának előmozdatásához, amelyekhez más módon nem lehet hozzájutni. A Bizottság egy európai egészségügyi vizsgálati felmérés  kidolgozásán dolgozik.

Megfigyelő-hálózatok

Az alapszintű egészségügyi ellátás gyakorlati megfigyelő-hálózatai értékes információforrások a kiválasztott egészségügyi mutatók szempontjából, különösen olyan betegségek esetében, amelyeknél (i) fontos a szakértő orvosi diagnózis és (ii) más adatforrások kevésbé használhatóak.

A megfigyelő-hálózatok alkalmasak arra, hogy a kiválasztott betegségek és egészségügyi körülmények tekintetében járványügyi adatokkal szolgáljanak.

Fekvőbeteg-ellátásra vonatkozó információgyűjtő rendszer

A fekvőbeteg-ellátásra vonatkozó információgyűjtő rendszer  elsősorban a kórházi elbocsátások statisztikáiból áll.

A rendszer segítségével felbecsülhetjük az egyes betegségek által okozott terheket, és alkalmasnak tűnik néhány betegség előfordulásának kimutatására is.

Betegségekre vonatkozó egyedi nyilvántartások javítása

A Bizottság a betegség által okozott hatások mérésére, valamint az elsőbbségi intézkedést igénylő betegségek azonosítására szolgáló eszközöket, például betegség-nyilvántartásokat kell használnia stratégiájának végrehajtása előtt.

Az első lépés az egyedi betegségekre vonatkozó nyilvántartások javítása  volt, a következő pedig a betegség-nyilvántartások európai hálózatának létrehozása kell, hogy legyen.