Tiedonkeruu

Tiedonkeruuvälineet

Terveystietoja kerätään pääasiassa tutkimusten avulla, mutta myös sairaaloiden rekisterit, sairausrekisterit ja tarkkailuverkostot ovat tärkeä tietolähde.

Terveysraportointijärjestelmien parantaminen

Komissio kehittää aktiivisesti EU:n terveystietojärjestelmää ja haluaa parantaa terveysraportointijärjestelmiä  siten, että niiden tuottama tieto on entistä laadukkaampaa ja vertailukelpoisempaa.

Euroopan terveystutkimusjärjestelmä

Terveystutkimuksissa kerätään suoraan tietoja, joita yksittäiset ihmiset antavat terveyttä koskeviin haastattelututkimuksiin tai terveystarkastuskyselyihin vastatessaan.

Euroopan terveystutkimusjärjestelmä  täydentää eurooppalaisten terveydestä muodostuvaa kuvaa, kun objektiivisiin terveysindikaattoreihin lisätään subjektiivinen näkökulma.

Euroopan terveystarkastuskysely

Terveystarkastuskysely on väestöpohjainen kyselytutkimus, jossa haastattelijan tai tutkittavan itsensä täyttämällä kyselylomakkeella kerättäviä tietoja täydennetään mittauksilla, esimerkiksi verenpaineen tai toimintakyvyn mittauksella tai verinäytteen ottamisella.

Terveystarkastuskyselyjen avulla saadaan terveydenhuollon suunnittelua ja terveyden edistämistoimenpiteitä varten tärkeää tietoa, jota ei voi kerätä muulla tavoin. Komissio kehittää parhaillaan Euroopan terveystarkastuskyselyä .

Tarkkailuverkostot

Perusterveydenhuollon piirissä toimivat tarkkailuverkostot ovat arvokas eräitä terveysindikaattoreita koskevan tiedon lähde. Niillä on merkitystä erityisesti silloin, kun kyseessä ovat sairaudet, joille tarvitaan terveydenhuollon ammattilaisen tekemä taudinmääritys, mutta joista muut lähteet antavat vähemmän tietoa.

Verkostojen avulla voidaan kerätä tiettyjä sairauksia koskevaa epidemiologista tietoa.

Sairaaloiden toimintaa koskevan tiedon keruujärjestelmä

Sairaaloiden toimintaa koskevan tiedon keruujärjestelmässä  on pääasiassa sairaaloiden kotiutustiedoista laadittuja tilastoja.

Niiden avulla voidaan arvioida tiettyjen sairauksien aiheuttamaa kuormitusta, ja niitä pidetään kohtuullisen tarkkana arviona eräiden sairauksien esiintyvyydestä.

Sairauskohtaisten rekistereiden laadun parantaminen

Komissio tarvitsee esimerkiksi sairausrekistereiden sisältämää tietoa, jotta se voi mitata eri sairauksien vaikutuksia ja määritellä ensisijaiset tarpeet, kun se laatii toimintastrategioita.

Sairauskohtaisten rekistereiden laadun parantamisen  jälkeen perustetaan eurooppalainen sairausrekisteriverkosto.