Statistikinsamling

Policy

Hälsostatistik omfattar en rad frågor, som skydd av personuppgifter, sjukdomsregister och hälsoundersökningar.

Kommissionen tar fram verktyg för att samla in hälsostatistik i kvalitativa, kvantitativa och jämförande syften. Resultaten sammanställs i olika databaser.