Zbiranje podatkov

Politika

Zbiranje podatkov o zdravju se obsega številna področja, od varstva osebnih podatkov do registrov bolezni in raziskav o zdravju.

Evropska komisija pripravlja orodja, s katerimi zbira kvalitativne, kvantitativne in primerljive podatke, rezultate pa shranjuje v številnih podatkovnih zbirkah.