Zber údajov

Politika

Údaje o zdraví sa týkajú širokej rady tém – od ochrany osobných údajov cez problematiku registrov chorôb až po prieskumy o verejnom zdraví.

Komisia vyvíja nástroje na zhromažďovanie informácií o zdraví na kvalitatívne, kvantitatívne a komparatívne účely. Výsledky sa ukladajú do rôznych databáz.