Gromadzenie danych

Polityka UE

Dane związane ze zdrowiem dotyczą najróżniejszych kwestii: od ochrony danych po rejestry chorób i badania opinii.

Komisja opracowuje narzędzia umożliwiające zbieranie danych na temat zdrowia do celów porównawczych oraz oceny jakościowej i ilościowej. Wyniki tych badań są przechowywane w różnych bazach danych.