Datu vākšana

Politika

Par veselību tiek sniegti visdažādākie dati, sākot ar datu aizsardzības jautājumiem un beidzot ar slimību reģistriem, arī veselības apsekojumiem.

Komisija izstrādā rīkus, ar kuriem vākt datus par veselību salīdzināšanas un kvantitatīvas un kvalitatīvas novērtēšanas mērķiem, un rezultātus uzglabā vairākās datubāzēs.