Duomenų rinkimas

Politika

Sveikatos duomenų sričiai priklauso daug aspektų, pradedant duomenų apsaugos klausimais ir baigiant ligų registrais bei sveikatos tyrimais.

Komisija rengia priemones, skirtas sveikatos duomenims rinkti kokybinio ir kiekybinio vertinimo bei palyginimo tikslais, o rezultatai saugomi įvairiose duomenų bazėse.