Tiedonkeruu

EU:n toimet

Terveystietoja kerättäessä ja käsiteltäessä on paneuduttava esimerkiksi tietosuojaan, sairausrekistereihin ja terveystutkimuksiin liittyviin kysymyksiin.

Komission parhaillaan kehittämien työvälineiden avulla laadullisia ja määrällisiä terveystietoja voidaan kerätä vertailua varten, ja kerätyt tiedot tallennetaan erilaisiin tietokantoihin.