Συλλογή δεδομένων

Εκτίμηση του κινδύνου

Endocrine disruptors

Biocides

Πολιτική

Τα δεδομένα για την υγεία περιλαμβάνουν ευρύ φάσμα στοιχείων, από θέματα προστασίας δεδομένων μέχρι μητρώα ασθενειών, καθώς και έρευνες για την υγεία.

Η Επιτροπή αναπτύσσει εργαλεία συλλογής δεδομένων για την υγεία με ποιοτικούς, ποσοτικούς και συγκριτικούς σκοπούς, και αποθηκεύει τα αποτελέσματα σε διάφορες βάσεις δεδομένων.