Shromažďování údajů

Politika

Shromažďované zdravotní údaje se týkají širokého spektra témat – od ochrany údajů po registry nemocí a průzkumy.

Komise vytváří pro shromažďování zdravotních údajů nástroje, aby bylo možno provádět kvalitativní, kvantitativní a srovnávacích analýzy, jejichž výsledky se ukládají do řady databází.