Statistikinsamling

Skydd av personuppgifter

Alla har rätt till skydd av sina personuppgifter. Det gäller även uppgifter som samlas in för folkhälsostatistik.