Zber údajov

Ochrana osobných údajov

Každý má právo na ochranu svojich osobných údajov. V oblasti verejného zdravia má ochrana údajov v EÚ určité špecifiká.