Colectarea datelor

Protecţia datelor

Dreptul la protecţia datelor personale este universal. În contextul sănătăţii publice, protecţia datelor în UE prezintă câteva particularităţi.