Tiedonkeruu

Tietosuoja

Jokaisella on oikeus omien henkilötietojensa suojaan. Kansanterveyden alalla EU:n tietosuojaan liittyy tiettyjä erityispiirteitä.