Vård utomlands

Policy

EU-ländernas hälso- och sjukvård blir alltmer sammanlänkad:

  • Patienter söker vård i hela EU
  • Vårdpersonal arbetar i olika EU-länder
  • Våra förväntningar på vården ökar
  • Nya tekniker och metoder utvecklas och sprids

Utmaningar

Tydliga regler och tillförlitlig information – patienterna måste veta vad som gäller för att få vård i ett annat EU-land och få ersättning för kostnaderna. Det ska de nya nationella kontaktpunkterna hjälpa till med.

Patienternas förväntningar – vi förväntar oss att få den bästa vården, och när vi söker vård utomlands är förväntningarna ofta ännu högre. Tack vare de nationella kontaktpunkternas information om vårdkvalitet och patientsäkerhet blir det lättare att välja vårdgivare.

EU-länderna måste samarbeta i patienternas intresse.

Äntligen får vi tydliga regler. De nya reglerna försöker också jämka samman behovet av en hållbar hälso- och sjukvård med patienternas rätt att söka vård utomlands.

EU-lagstiftning

Direktiv 2011/24/EU om patienträttigheter vid utlandsvård klargör rätten att söka vård i ett annat EU-land och få ersättning för kostnaderna.
Sista datum för att införliva direktivet i EU-ländernas lagstiftning var den 25 oktober 2013.

I september 2015 lade EU-kommissionen fram en rapport om hur direktivet fungerar .

I oktober 2016 publicerade kommissionen en rapport om hur direktivet genomförs  i medlemsländerna (uppdaterad version – 27 oktober 2016).

Läs mer

Pressmeddelande
Folkhälsokommissionär Tonio Borg om de nya patienträttigheterna vid utlandsvård

Frågor och svar
Dina frågor om vård utomlands

Nationell kontaktpunkt
Vill du veta hur det fungerar att söka vård i ett annat EU-land? Gå in på Ditt Europa och läs under rubriken Hälsa.
Kontakta den nationella kontaktpunkten  i ditt land om du behöver mer information.

Videoklipp

 

Se videoklippet 

Folder
Bra att veta innan du åker