Grensoverschrijdende zorg

Overzicht

EU-burgers hebben recht op gezondheidszorg in elk EU-land en op de terugbetaling van de kosten daarvan door hun eigen land

Richtlijn 2011/24/EU over de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg bepaalt onder welke voorwaarden een patiënt voor medische zorg naar een ander EU-land mag gaan, en of die zorg wordt vergoed. Het gaat daarbij over de kosten van de behandeling, voorschriften, geneesmiddelen en medische apparaten.
 

Belangrijkste aspecten

De EU-landen stemmen hun zorgbeleid en zorgstelsels onderling steeds meer op elkaar af. Dankzij de richtlijn is het makkelijker geworden om:

 • informatie te krijgen over de beschikbare zorg in andere Europese landen
 • alternatieve en/of gespecialiseerde behandelingen in het buitenland te vinden

De regels zorgen voor een goede balans tussen de houdbaarheid van de zorgstelsels en het recht van patiënten om zich in het buitenland te laten behandelen.

De richtlijn:

 • heeft gezorgd voor een netwerk van nationale contactpunten die duidelijke, precieze informatie moeten verstrekken over gezondheidszorg in een ander EU-land
 • heeft bepaald welke elementen minimaal op een medisch voorschrift of recept moeten staan als een patiënt het voorschrift wil meenemen naar een ander EU-land (een internationaal recept)
 • stimuleert de verdere ontwikkeling van Europese referentienetwerken van medische expertise en bredere samenwerking tussen EU-landen met extra steun voor de evaluatie van gezondheidstechnologie en e-gezondheid.

/health/file/30294_nlnewsletter_203_infograph.jpg

Follow-up van de richtlijn

 • In oktober 2016 heeft de Europese Commissie een verslag gepubliceerd met data over de toepassing van de richtlijn in de EU-landen.
 • In 2015 heeft de Commissie in een verslag de stand van zaken geschetst met betrekking tot de belangrijkste bepalingen uit de richtlijn.

Deskundigengroep zorg in het buitenland

In de Deskundigengroep zorg in het buitenland zetelen vertegenwoordigers uit de zorgsector uit alle EU-landen die de Europese Commissie helpen bij de uitvoering van de richtlijn. De groep geeft de Commissie advies en expertise, en geeft de nationale instanties een forum om hun ervaringen met de richtlijn uit te wisselen.

Wat moet u weten voor u vertrekt

 • Wat zijn de voorwaarden voor de zorg die u gaat krijgen? Heeft u het recht op een vergoeding?
 • Heeft u recht op zorg in een ander EU-land?
 • Wat is het nationaal contactpunt in uw land?
 • Hoe goed en veilig is de behandeling?
 • Waar kunt u klagen als er iets misgaat?

Zie ook: