Aprūpe citā ES valstī

Politika

Veselības aprūpes un aizsardzības sistēmas visā Eiropas Savienībā kļūst savstarpēji aizvien ciešāk saistītas vairāku faktoru dēļ. Tie ir šādi:

  • pacienti saņem aprūpi visā ES;
  • mediķi strādā ne tikai savā, bet arī citās ES valstīs;
  • veselības aprūpei izvirza augstas prasības;
  • jaunas tendences ārstēšanas tehnoloģijās.

Uzdevumi

Jānodrošina pacientiem skaidri noteikumi un uzticama informācija par to, kā viņi var saņemt aprūpi citās ES dalībvalstīs un kā atgūt iztērēto naudu. Ar to nodarbosies jaunie valsts kontaktpunkti.

Jāattaisno pacientu cerības, jo viņi sagaida visaugstākās kvalitātes aprūpi, it īpaši, ārstējoties ārzemēs. Valsts kontaktpunktu sniegtā informācija par veselības aprūpes kvalitāti un pacientu drošību viņiem palīdzēs pirms došanās ārstēties uz ārzemēm izdarīt pareizo izvēli.

Jāgādā, lai ES dalībvalstis cieši sadarbotos pacientu interesēs.

Jānovērš gadiem ieilgusī juridiskā neskaidrība. Jaunie noteikumi arī palīdz panākt, lai veselības aprūpes sistēmas būtu ilgtspējīgas, tajā pašā laikā aizsargājot viņu tiesības ārstēties ārpus savas valsts.

ES tiesību akti

Direktīvā 2011/24/ES par pacientu tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē ir sniegti skaidri noteikumi par to, kādas ir tiesības ārstēties citās ES dalībvalstīs un saņemt izdevumu kompensāciju.
ES dalībvalstīm līdz 2013. gada 25. oktobrim bija jāpieņem pašām savi likumi, ar kuriem tās īsteno minēto direktīvu.

2015. gada septembrī Eiropas Komisija nāca klajā ar ziņojumu par šīs direktīvas darbību .

2016. gada oktobrī Eiropas Komisija ziņojumā publicēja datus par Pārrobežu direktīvas piemērojumu  dalībvalstīs (atjaunota versija — 2016. gada 27. oktobris).

Papildu informācija

Paziņojums presei
ES veselības komisārs Tonio Bordžs paziņo, ka stājusies spēkā Direktīva par pacientu tiesībām pārrobežu veselības aprūpē

Jautājumi un atbildes
Jūsu jautājumi par veselības aprūpi citā ES valstī

Valsts kontaktpunkts
Lai uzzinātu, kādas ir jūsu tiesības uz veselības aprūpi citās ES dalībvalstīs, ieskatieties portāla “Tava Eiropa” sadaļā par veselību.
Sīkāku informāciju varat saņemt no savas valsts kontaktpunkta .

Videomateriāli

 

Skatieties video 

Brošūra
“Kas jāzina pirms došanās ceļā”