Határokon átnyúló egészségügyi ellátás

Szakpolitika

Az Európai Unióban egyre nagyobb mértékben összekapcsolódnak egymással az egészségügyi szakpolitikák és az egészségügyi rendszerek. Ez több tényezőre vezethető vissza:

  • a betegek EU-szerte bárhol részesülhetnek egészségügyi ellátásban;
  • az uniós egészségügyi szakemberek más tagállamokban is gyakorolhatják szakmájukat;
  • a betegek a korábbinál nagyobb igényeket támasztanak az egészségügyi ellátórendszerrel szemben;
  • az egészségügyi technológiák folyamatosan fejlődnek.

Kihívások

Egyértelmű szabályokra és megbízható információkra van szükség azzal kapcsolatban, hogy az uniós polgárok milyen feltételekkel vehetnek igénybe egészségügyi ellátást más EU-országokban, és milyen mértékű költségtérítésben részesülhetnek a külföldi egészségügyi ellátást követően. A szabályokról és más tudnivalókról a jövőben az új „nemzeti kapcsolattartó pontok” fognak tájékoztatással szolgálni.

Meg kell felelni a betegek elvárásainak, akik még az otthoninál is magasabb színvonalú egészségügyi ellátásra tartanak igényt, amikor külföldön kívánnak gyógykezelésben részesülni. Ebben segítenek majd a nemzeti kapcsolattartó pontok: tájékoztatják az érdeklődőket az egyes országokban biztosított egészségügyi ellátás minőségéről és a betegbiztonsággal kapcsolatos tudnivalókról, így a betegek megalapozott döntést tudnak hozni a külföldi kezelést illetően.

Gondoskodni kell arról is, hogy a betegek érdekeinek védelmében az uniós tagállamok szorosabban együttműködjenek egymással.

Végezetül pedig el kell oszlatni az évek óta tartó jogbizonytalanságot: Biztosítani kell az egészségügyi rendszerek fenntarthatóságát, egyúttal pedig védelmezni kell az uniós betegek jogát, hogy más EU-országokban kezeltethessék magukat. Az új szabályok megfelelő egyensúlyt alakítanak ki e két törekvés között.

EU-jog

A határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló 2011/24/EU irányelv világosan meghatározza a más uniós országokban igénybe vehető egészségügyi ellátásra, ezen belül is a költségtérítésre vonatkozó szabályokat.
Az uniós országoknak 2013. október 25-ig meg kellett hozniuk azokat a jogszabályokat, melyek révén az irányelvet átültetik nemzeti jogrendjükbe.

2015 szeptemberében az Európai Bizottság jelentést adott ki az irányelv működéséről .

2016 októberében az Európai Bizottság jelentést tett közzé az irányelv tagállami alkalmazásával kapcsolatos adatokról  (frissített verzió – 2016. október 27.).

További információk

Sajtóközlemény
Tonio Borg egészségügyi biztos nyilatkozata a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló irányelv hatálybalépéséről

Kérdések és válaszok
Kérdések és válaszok: a betegek jogai határon átnyúló egészségügyi ellátás esetén

Nemzeti kapcsolattartó pontok
Ha tudni szeretné, milyen feltételekkel vehet igénybe egészségügyi ellátást más uniós országokban, tekintse át az Európa Önökért portál „Egészség” rovatát.
Ha részletesebb információkra van szüksége, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a saját országában működő nemzeti kapcsolattartó ponttal .

Kisfilm

 

Tekintse meg kisfilmünket 

Tájékoztató kiadvány
Mit kell tudnia a kezelés megkezdése előtt?