Cross-border healthcare

Politika

Zdravstvena politika i zdravstveni sustavi u Europskoj uniji sve se više međusobno povezuju, što je posljedica sljedećih čimbenika:

  • pacijenti imaju pristup zdravstvenoj njezi u cijelom EU-u
  • zdravstveni djelatnici rade u različitim državama članicama EU-a
  • od zdravstva se očekuju sve kvalitetnije usluge
  • novi razvoji u zdravstvenim tehnologijama.

Izazovi

Pacijentima osigurati jasne i pouzdane informacije o pristupu zdravstvenoj njezi u drugoj državi članici EU-a i odgovarajućem povratu troškova. Taj će zadatak obavljati nacionalne kontaktne točke.

Ispuniti očekivanja pacijenata u pogledu zdravstvene njege najviše kvalitete, koja su još veća u slučaju kada se pacijent liječi u inozemstvu. Informacije koje o zdravstvenoj njezi i sigurnosti pacijenta daju nacionalne kontaktne točke pomoći će pri donošenju informiranog odabira prije odlaska na liječenje u inozemstvo.

Osigurati da države članice uže surađuju u interesu pacijenata.

Okončati godine pravne nesigurnosti. Novim pravilima postigla se i ravnoteža između održivosti zdravstvenih sustava i zaštite prava pacijenata na liječenje izvan svoje matične zemlje.

Zakonodavstvo EU-a

Direktivom 2011/24/EU o pravima pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj zaštiti pojašnjuju se pravila u pogledu pristupa zdravstvenoj njezi u drugoj državi članici EU-a i uvjeti za povrat troškova.
Do 25. listopada 2013. države članice EU-a morale su donijeti vlastite zakone za provedbu navedene Direktive.

U rujnu 2015. Europska komisija predstavila je izvješće o primjeni te Direktive .

U listopadu 2016. Europska komisija objavila je izvješće o podacima o primjeni Direktive o prekograničnoj zdravstvenoj zaštiti  u državama članicama (ažurirana verzija od 27. listopada 2016.).

Više informacija

Priopćenje za tisak
Izjava povjerenika za zdravstvo Tonija Borga o stupanju na snagu Direktive o pravima pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj zaštiti

Pitanja i odgovori
Vaša pitanja o prekograničnoj zdravstvenoj zaštiti

Nacionalna kontaktna točka
Informacije o svojim pravima pristupa zdravstvenoj njezi u drugoj državi članici EU-a možete pronaći na portalu Vaša Europa pod odjeljkom Zdravlje.
Za detaljnije informacije obratite se nacionalnoj kontaktnoj točki  u svojoj državi.

Videozapis

Prikaz videozapisa 

Letak
„Prije odlaska dobro je znati”