Terveydenhoitoa yli rajojen

EU:n toimet

EU-maiden terveyspolitiikat ja terveydenhuoltojärjestelmät ovat yhä enemmän sidoksissa toisiinsa. Tähän on useita syitä:

  • potilaat hakevat terveydenhoitoa muista EU-maista
  • terveydenhuollon ammattilaiset hakeutuvat töihin muihin EU-maihin
  • terveydenhuoltoon kohdistuu yhä suurempia odotuksia
  • terveydenhoitoteknologia kehittyy jatkuvasti.

Haasteet

Potilaille on tarjottava selkeät säännöt ja luotettavaa tietoa muissa EU-maissa saatavasta hoidosta ja sen kustannusten korvaamisesta. Tiedotusta varten on perustettu kansallisia yhteyspisteitä.

Potilaiden odotukset laadukkaasta hoidosta on täytettävä. Odotukset korostuvat entisestään, kun hoitoa haetaan ulkomailta. Kansallisista yhteyspisteistä potilaat saavat hoidon laatua ja potilasturvallisuutta koskevaa tietoa, joka auttaa hoitopaikan valinnassa.

On varmistettava EU-maiden tiiviimpi yhteistyö potilaiden etujen turvaamisessa.

On tärkeää saavuttaa oikeusvarmuus. Uusissa säännöissä otetaan yhtä lailla huomioon terveydenhuoltojärjestelmien kestävyysvaatimukset kuin potilaiden oikeus hakea hoitoa ulkomailta.

EU:n lainsäädäntö

Direktiivi 2011/24/EU potilaiden oikeuksien soveltamisesta rajatylittävässä terveydenhuollossa selkeyttää sääntöjä, joita sovelletaan hoidon saamiseen muissa EU-maissa ja hoitokulujen korvaamiseen.
EU-maiden oli annettava direktiivin edellyttämät kansalliset säädökset 25.10.2013 mennessä.

Syyskuussa 2015 komissio julkaisi kertomuksen direktiivin toimivuudesta .

Lokakuussa 2016 komissio julkaisi tilastoraportin direktiivin soveltamisesta  jäsenmaissa (päivitetty toisinto 27.10.2016).

Lisätietoa

Lehdistötiedote
Terveyskomissaari Tonio Borgin lausunto direktiivistä, joka koskee potilaiden oikeuksia terveydenhuoltoon toisessa EU-maassa

Kysymyksiä ja vastauksia
Rajat ylittävää terveydenhuoltoa koskevia kysymyksiä

Kansallinen yhteyspiste
Lisätietoa oikeuksista terveydenhuoltoon muissa EU-maissa on Sinun Eurooppasi -sivuston Terveys-osiossa.
Saat lisätietoa myös kansallisesta yhteyspisteestäsi .

Video

 

Katso video 

Esite
Ohjeita ulkomaille hoitoon lähtevälle