Sundhedspleje på tværs af grænserne

Politik

En række faktorer medvirker til, at EU's sundhedspolitikker og sundhedssystemer i stigende grad hænger sammen:

  • Patienter får behandling på tværs af EU-landene
  • Sundhedspersonalet arbejder i forskellige EU-lande
  • Der er højere forventninger til sundhedsplejen
  • Der er ny udvikling på vej inden for sundhedsteknologier

Udfordringer

At sikre klare regler og pålidelige oplysninger til patienterne om adgang til og godtgørelse af sundhedsydelser i et andet EU-land. Dette er en opgave for de nye "nationale kontaktpunkter".

At leve op til patienternes forventninger til behandlinger af højeste kvalitet, der ofte er endnu større, når de søger behandling i udlandet. De nationale kontaktpunkters oplysninger om kvaliteten i sundhedsplejen og patientsikkerhed vil hjælpe patienterne med at træffe kvalificerede valg, inden de rejser til udlandet for at få behandling.

At sikre, at EU-landene arbejder tættere sammen i patienternes interesse.

At skabe klarhed efter mange års juridisk usikkerhed. De nye regler sørger også for den rette balance mellem at bevare bæredygtigheden i sundhedssystemerne og beskytte patienters ret til at søge behandling uden for hjemlandet.

EU-lovgivningen

Direktiv 2011/24/EU om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser præciserer reglerne om adgang til sundhedspleje i et andet EU-land samt om godtgørelse af udgifter.
EU-landene havde indtil den 25. oktober 2013 til at vedtage deres egne love for at gennemføre direktivet.

I september 2015 fremlagde Kommissionen en rapport om virkningen af direktivet .

I oktober 2016 offentliggjorde Kommissionen en rapport med data om anvendelsen af direktivet om grænseoverskridende sundhedsydelser  i medlemslandene (ajourført udgave af 27. oktober 2016).

Læs også

Pressemeddelelse
Erklæring fra EU's sundhedskommissær, Tonio Borg, om ikrafttrædelsen af direktivet om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskidende sundhedsydelser

Spørgsmål og svar
Få svar på dine spørgsmål om lægebehandling i andre EU-lande

Nationalt kontaktpunkt
Læs mere om anvendelsen af din ret til sundhedsydelser i et andet EU-land på internetportalen Dit Europa under siderne om sundhed.
Kontakt det nationale kontaktpunkt  i dit hjemland, hvis du vil vide mere.

Video

 

Se videoklippet 

Brochure
"Godt at vide inden du rejser"