Kura transkonfinali

Ħarsa ġenerali

Iċ-ċittadini tal-UE għandhom id-dritt għall-aċċess għall-kura tas-saħħa fi kwalunkwe pajjiż tal-UE u li jiġu rimborżati għall-kura barra l-pajjiż mill-pajjiż ta' oriġini tagħhom.

Id-Direttiva 2011/24/UE dwar id-drittijiet tal-pazjenti fil-qasam tal-kura tas-saħħa transkonfinali tistabbilixxi l-kundizzjonijiet għall-ivvjaġġar ta’ pazjent minn pajjiż għal ieħor tal-UE biex jirċievi l-kura medika u r-rimborż. Hi tkopri l-ispejjeż tal-kura tas-saħħa, kif ukoll il-ħruġ ta’ riċetta u t-twassil tal-medikazzjoni u tal-appart mediku.
 

L-elementi ewlenin

Hekk kif il-politiki u s-sistemi tas-saħħa qed isiru dejjem aktar interkonnessi, id-Direttiva tagħmilha aktar faċli biex ikun hemm aċċess għal:

 • Informazzjoni disponibbli dwar il-kura tas-saħħa f’pajjiżi Ewropej oħrajn
 • Opzjonijiet alternattivi ta’ kura tas-saħħa, u/jew trattament speċjalizzat barra l-pajjiż.

Id-dispożizzjonijiet isibu wkoll il-bilanċ xieraq bejn iż-żamma tas-sostenibilità tas-sistemi tal-kura tas-saħħa filwaqt li jiġu mħarsa d-drittijiet tal-pazjenti li jfittxu kura tas-saħħa barra minn pajjiżhom.

Id-Direttiva:

 • Toħloq netwerk ta' Punti ta' Kuntatt Nazzjonali biex jipprovdu informazzjoni ċara u preċiża dwar il-kura tas-saħħa bejn pajjiżi differenti
 • Toħloq regoli tal-UE dwar lista minima ta’ elementi li għandhom jiġu inklużi f’riċetta medika li tittieħed minn pajjiż għal ieħor (riċetta medika transkonfinali)
 • Tinkoraġġixxi aktar żvilupp tan-Netwerks Ewropej ta’ Referenza tal-għarfien espert mediku u b'hekk twessa’ l-kooperazzjoni bejn il-pajjiżi tal-UE, b’żieda fil-benefiċċji għall-valutazzjonijiet tat-teknoloġija tas-saħħa u s-saħħa-e

/health/file/30294_mtnewsletter_203_infograph.jpg

Il-monitoraġġ tad-Direttiva

 • F’Ottubru 2016 il-Kummissjoni Ewropea ppubblikat rapport tad-data dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva fil-pajjiżi tal-UE.
 • Ir-rapport tal-Kummissjoni Ewropea tal-2015 stabbilixxa s-sitwazzjoni attwali, u jkopri d-dispożizzjonijiet l-aktar importanti u rilevanti.

Il-Grupp ta’ Esperti dwar il-Kura tas-Saħħa Transkonfinali

Il-Grupp ta’ Esperti dwar il-Kura tas-Saħħa Transkonfinali jġib flimkien lir-rappreżentanti tal-kura tas-saħħa mill-pajjiżi kollha tal-UE biex jassistu lill-Kummissjoni Ewropea bl-implimentazzjoni tad-Direttiva. Hu jipprovdi parir u għarfien espert lill-Kummissjoni u forum għall-iskambju lill-awtoritajiet pubbliċi tal-esperjenzi tagħhom tad-Direttiva.

Qabel titlaq ara li tkun infurmat

 • It-termini u l-kundizzjonijiet li japplikaw kemm għall-kura li se tirċievi kif ukoll għar-rimborż li int intitolat għalih
 • Drittijietek għall-aċċess tal-kura tas-saħħa f’pajjiż ieħor tal-UE
 • Il-Punt ta’ Kuntatt Nazzjonali f’pajjiżek
 • Il-kwalità u s-sikurezza tat-trattament
 • Il-proċedura tal-ilmenti jekk xi ħaġa ma tmurx tajjeb

Informazzjoni relatata