Határokon átnyúló egészségügyi ellátás

Áttekintés

Az EU polgárainak joguk van ahhoz, hogy bármelyik uniós országban egészségügyi ellátásban részesüljenek, és hogy a költségeket (vagy azok egy részét) hazájukban visszatéríttethessék.

A határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló 2011/24/EU irányelv meghatározza, milyen feltételekkel részesülhetnek az EU polgárai költségtérítéses egészségügyi ellátásban egy másik uniós tagállamban. Az irányelv kitér az ellátás költségeire, valamint a gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök rendelvényeire és azok kiváltására.
 

Az irányelv legfontosabb elemei

Az egyes EU-országok egészségpolitikái és egészségügyi rendszerei egyre jobban összefüggnek egymással. Az irányelv ennek megfelelően megkönnyíteni hivatott a hozzáférést:

 • a más uniós tagállamokban igénybe vehető egészségügyi ellátásokkal kapcsolatos információkhoz,
 • és a külföldön rendelkezésre álló alternatív egészségügyi ellátási lehetőségekhez és/vagy speciális kezelésekhez.

Biztosítani kell az egészségügyi rendszerek fenntarthatóságát, egyúttal pedig védelmezni kell az uniós betegek azon jogát, hogy más EU-országokban kezeltethessék magukat. A rendelkezések megfelelő egyensúlyt alakítanak ki e két törekvés között.

Az irányelv:

 • létrehozza a nemzeti kapcsolattartók hálózatát, amelyek világos, pontos információkkal hivatottak szolgálni a külföldi egészségügyi ellátás témájában,
 • uniós szinten előírja, mely információknak kell az orvosi rendelvényen feltétlenül szerepelniük ahhoz, hogy a jogosult egy másik tagállamban ki tudja váltani,
 • ösztönzi az orvosi szaktudást tömörítő európai referenciahálózatok további kiépítését, ami szorosabbra fogja fűzni az uniós tagállamok közötti együttműködést és kedvező hatással lesz az egészségügyi technológiák értékelésére és az e-egészségügyre is.

/health/file/30294_hunewsletter_203_infograph.jpg

Az irányelv alkalmazásának figyelemmel kísérése

 • Az Európai Bizottság 2016 októberében jelentést tett közzé az irányelv tagállami végrehajtásáról.
 • Az Európai Bizottság 2015-ben jelentésben számolt be a helyzet állásáról, s kitért benne a legfontosabb és legrelevánsabb rendelkezésekre.

A határokon átnyúló egészségügyi ellátással foglalkozó szakértői csoport

A határokon átnyúló egészségügyi ellátással foglalkozó szakértői csoport feladata, hogy támogassa az Európai Bizottságot az irányelv végrehajtásában. Tagjai az egészségügyi ágazat képviselői EU-szerte, akik tanáccsal és szakértői véleménnyel látják el a Bizottságot. A csoport fórumként működik továbbá, ahol a tagállami hatóságok megoszthatják egymással az irányelvvel kapcsolatos tapasztalataikat.

Mit kell tudnia a kezelés megkezdése előtt?

 • Az adott egészségügyi ellátás szabályai, és a költségtérítés feltételei
 • Az Önt megillető jogok, ha egy másik uniós tagállamban vesz igénybe egészségügyi ellátást
 • Az Ön hazájában működő nemzeti kapcsolattartó pont elérhetősége
 • A kezelésre vonatkozó minőségi és biztonsági előírások
 • A lehetséges panasztételi eljárások probléma esetén

Kapcsolódó információk