Přeshraniční péče

Přehled

Občané EU mají právo na zdravotní péči ve všech zemích EU a na náhradu nákladů na zdravotní péči v zahraničí ve své domovské zemi.

Směrnice 2011/24/EU o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči stanoví podmínky, za nichž mohou pacienti vycestovat do jiné země EU, aby tam obdrželi lékařskou péči, a také způsoby proplacení této péče. Týká se rovněž nákladů na zdravotní péči, lékařských předpisů, poskytování léků a lékařských zařízení.

Hlavní body

Jelikož jsou zdravotní systémy a politiky členských zemí EU čím dál propojenější, díky směrnici máte snadnější přístup k:

  • informacím o dostupné lékařské péči v jiných evropských zemích
  • alternativní či specializované zdravotní péči v zahraničí

Podle ustanovení směrnice mají být zdravotní systémy udržitelné a zároveň musejí respektovat právo pacientů na čerpání zdravotní péče jinde v EU.

Směrnice:

/health/file/30294_csnewsletter_203_infograph.jpg

Monitorování směrnice

  • Zpráva Evropské komise z roku 2018 (dostupná ve všech jazycích EU) a její příloha se zabývá klíčovými ustanoveními, trendy a pokrokem dosaženým v posledním sledovaném období (2015–2018)
  • Zpráva s údaji o uplatňování směrnice v zemích EU (rok 2015, 2016, 2017, 2018, 2019)
  • Zpráva Evropské komise z roku 2015 (dostupná ve všech jazycích EU) informuje o aktuální situaci a zahrnuje nejdůležitější příslušná ustanovení

Expertní skupina pro přeshraniční zdravotní péči

Skupinu tvoří zdravotní odborníci ze všech zemí EU a jejím účelem je asistovat Evropské komisi při provádění směrnice. Skupina také Komisi poskytuje poradenství a odborné znalosti a vnitrostátním orgánům nabízí fórum pro výměnu zkušeností se směrnicí.

Co si zjistit před odjezdem

  • jaké podmínky se vztahují na zdravotní péči, kterou vám v příslušné zemi poskytnou, a co z této péče vám bude proplaceno
  • svá práva na zdravotní péči v jiné zemi EU
  • kontaktní místo v ČR
  • jaké je kvalita a bezpečnost léčby/zákroku
  • na koho se obrátit v případě, že nastanou problémy

Související informace