Vård utomlands

Ett gemensamt regelverk

Ibland kan man behöva söka vård utomlands. Du kanske

 • bor nära en gräns, och närmaste sjukhus eller läkare finns i grannlandet
 • måste vänta för länge för att få vård i ditt hemland
 • behöver specialistvård.

Nya regler för vård och ersättning

De senaste tio åren har EU-domstolen i flera domar slagit fast patienters rätt att i vissa fall söka vård utomlands och få ersättning för kostnaderna. Men reglerna har inte varit helt tydliga.

Direktiv 2011/24/EU om patienträttigheter vid utlandsvård klargör dessa regler.  Dessutom

 • inrättas ett nätverk av nationella kontaktpunkter som ska ge tydlig och korrekt information om utlandsvård
 • får EU-länderna hjälp att utbyta erfarenheter om hur patienterna ska få bästa möjliga vård, t.ex. med hjälp av ny teknik
 • införs regler om vilka uppgifter som måste anges i ett recept för att det ska kunna användas i ett annat EU-land.

Innan du söker vård...

Tänk på detta innan du reser:

 • Ta reda på vilka villkor som gäller för att söka vård och få ersättning för vårdkostnaderna.
 • Informera dig om utlandsvårdens kvalitet och säkerhet.
 • Ta reda på hur du klagar och får hjälp om något går snett.
 • Läs mer om din rätt att söka vård i ett annat EU-land på Ditt Europa.
 • Kontakta den nationella kontaktpunkten  i ditt land.