Čezmejno zdravstvo

Zakonodajni okvir

V nekaterih okoliščinah je morda primerneje oditi na zdravljenje v tujino:

 • če živite blizu meje in so bolnišnica, zdravnik in zdravstvene ustanove v sosednji državi bliže kot domače,
 • če je čakalna doba za zdravljenje v vaši državi predolga,
 • če potrebujete posebno zdravljenje.

Novi predpisi o zdravljenju v tujini in povračilu stroškov

V zadnjem desetletju je Sodišče Evropske unije izdalo nekaj sodb, v katerih je potrdilo pravico pacientov, da se pod določenimi pogoji zdravijo v tujini in dobijo povrnjene stroške zdravljenja. Vendar veljavna pravila še vedno niso bila povsem jasna.

Direktiva 2011/24/EU o uveljavljanju pravic pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu ta pravila pojasnjuje. Poleg tega tudi:

 • vzpostavlja mrežo nacionalnih kontaktnih točk, ki dajejo jasne in točne informacije o čezmejnem zdravstvenem varstvu,
 • omogoča državam EU izmenjavo izkušenj o tem, kako pacientom zagotoviti najboljšo zdravstveno oskrbo, denimo z uporabo novih zdravstvenih tehnologij,
 • prinaša pravila EU o minimalnem številu elementov na zdravniškem receptu pacientov, ki potujejo iz ene države EU v drugo (čezmejni recept).

Dobro je vedeti

Pred odhodom na zdravljenje v tujino se pozanimajte:

 • o pogojih, ki veljajo za zdravstveno varstvo in za vračilo upravičenih stroškov,
 • o kakovosti in varnosti zdravljenja tudi drugod,
 • kako se pritožiti in ustrezno ukrepati, če gre kaj narobe,
 • na portalu Tvoja Evropa: o pravicah pri zdravljenju v drugi državi EU,
 • pri nacionalni kontaktni točki  v svoji državi: o pravicah pri zdravljenju v drugi državi EU.