Cezhraničná starostlivosť

Legislatívny rámec

V niektorých prípadoch je vyhľadanie lekárskej starostlivosti v zahraničí tým najjednoduchším riešením, najmä ak:

  • žijete blízko hraníc a najbližšia nemocnica alebo lekár sa nachádza v susednej krajine,
  • na vhodnú lekársku starostlivosť by ste vo svojom vlastnom štáte museli čakať príliš dlho,
  • potrebujete špeciálnu liečbu, ktorá vo vašom štáte nie je k dispozícii.

Liečba a náhrada nákladov – nové pravidlá

Aj keď za posledných 10 rokov vydal Súdny dvor EÚ viacero rozhodnutí, ktoré potvrdili, že pacienti majú za určitých podmienok právo na liečbu v zahraničí a na náhradu výdavkov, panovalo v tejto oblasti stále mnoho nejasností.

Prijatím smernice č. 2011/24/EÚ o právach pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti sa zaviedli jednoznačné pravidlá.  Okrem toho sa:

  • vytvorila sieť národných kontaktných miest, ktorých úlohou je poskytovať jasné a presné informácie o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti
  • prispelo k výmene osvedčených postupov o poskytovaní vysokokvalitnej starostlivosti, napríklad pomocou využitia nových technológií,
  • vytvorili pravidlá EÚ o minimálnom zozname prvkov tzv. cezhraničných lekárskych predpisov, ktoré si pacienti cestujúci do iného členského štátu môžu vziať so sebou.

Pred tým, ako vyhľadáte lekársku starostlivosť v zahraničí...

Mali by ste:

  • vedieť, aké podmienky sa vzťahujú na lekársku starostlivosť a úhradu vašich výdavkov,
  • mať dostatočné informácie o kvalite a bezpečnosti liečby v zahraničí,
  • vedieť, ako v prípade potreby podať sťažnosť a vhodným spôsobom vyriešiť možné problémy,
  • získať viac informácií o vašich právach súvisiacich s prístupom k zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte EÚ – navštívte portál Vaša Európa
  • alebo národné kontaktné miesto  vo vašej krajine.