Grensoverschrijdende zorg

Wetgeving over zorg in het buitenland

In bepaalde gevallen kan het nodig zijn om medische zorg buiten uw eigen land te krijgen:

 • als u dicht bij een landsgrens woont, en het ziekenhuis, de arts e.d. in het buurland is dichterbij dan die in uw eigen land
 • als u te lang op een behandeling in eigen land moet wachten
 • als u gespecialiseerde hulp nodig heeft

Nieuwe regels voor medische behandeling en terugbetaling

In de afgelopen jaren heeft het Hof van Justitie van de EU meermaals bevestigd dat patiënten het recht hebben zich op bepaalde voorwaarden in het buitenland te laten behandelen, maar de regels hiervoor waren nog niet helemaal duidelijk.

Richtlijn 2011/24 over de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg biedt meer duidelijkheid. Daarbij:

 • is er een netwerk van nationale contactpunten opgericht die duidelijke, precieze informatie moeten verstrekken over gezondheidszorg in een ander EU-land
 • kunnen de EU-landen nu beter ervaringen uitwisselen om patiënten de best mogelijke zorg te bieden, bijvoorbeeld door nieuwe gezondheidstechnologieën
 • bestaat er nu een lijst van minimumelementen die op een medisch voorschrift of recept moeten staan als een patiënt het voorschrift wil meenemen naar een ander EU-land (grensoverschrijdend recept)

Voordat u vertrekt...

U moet:

 • nagaan wat de voorwaarden zijn voor de zorg die u gaat krijgen en voor het recht op vergoeding
 • nagaan hoe goed en veilig de behandeling in het buitenland is
 • nagaan hoe u eventueel een klacht kunt indienen en oplossingen kunt zoeken als er iets misgaat
 • meer informatie over uw recht op medische zorg in een ander EU-land is te vinden op Uw Europa
 • Neem contact op met een nationaal contactpunt  in uw land