Aprūpe citā ES valstī

Tiesiskais regulējums

Atsevišķos gadījumos varbūt labāk ārstēties ārpus jūsu izcelsmes valsts. Runa ir par šādām situācijām:

 • kad dzīvojat pie robežas un atrodaties tuvāk ārstam vai slimnīcai, kas atrodas kaimiņvalstī;
 • kad jums ir jāgaida pārāk ilgi, lai saņemtu nepieciešamo ārstēšanu jūsu izcelsmes valstī;
 • kad jums ir nepieciešama specializēta ārstēšana.

Jauni noteikumi par ārstēšanos un izdevumu atlīdzināšanu

Pēdējo desmit gadu laikā Eiropas Savienības Tiesa nākusi klajā ar spriedumiem, kas apstiprina pacientu tiesības ārstēties ārpus savas izcelsmes valsts robežām un atsevišķos gadījumos saņemt izmaksu atlīdzinājumu, tomēr piemērojamie noteikumi ne vienmēr bijuši skaidri.

Direktīva 2011/24/ES par pacientu tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē paskaidro šos noteikumus. Turklāt:

 • tā izveido nacionālo kontaktpunktu tīklu, kura uzdevums ir sniegt skaidru un precīzu informāciju par pārrobežu veselības aprūpi;
 • tā palīdz ES dalībvalstīm dalīties pieredzē par to, kā nodrošināt pacientiem labāko iespējamo aprūpi, piemēram, liekot lietā jaunākās medicīniskās tehnoloģijas;
 • tā paredz jaunus ES noteikumus par obligātajiem elementiem, kuri ir jāiekļauj zāļu receptē, kas domāta pacientam, kurš dodas uz citu ES valsti (pārrobežu recepte).

Pirms dodaties ceļā...

Ir vēlams:

 • zināt nosacījumus, kas piemērojami aprūpei, kuru saņemsiet, un to, kādu izdevumu atlīdzinājumu varat saņemt;
 • noskaidrot visu par citās valstīs piedāvātās aprūpes kvalitāti un drošumu;
 • zināt, kā iesniegt sūdzību un rast piemērotus risinājumus problēmas gadījumā;
 • portālā “Tava Eiropa” iegūt vairāk informācijas par jūsu tiesībām attiecībā uz veselības aprūpes pieejamību citā ES valstī;
 • sazināties ar nacionālo kontaktpunktu  jūsu valstī.