Terveydenhoitoa yli rajojen

Lainsäädäntö

Hoitoon hakeutuminen kotimaan ulkopuolelle voi kannattaa esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

 • jos asuu lähellä rajaa ja lähin sairaala tai lääkäri on naapurimaassa
 • jos omassa asuinmaassa hoitoon pääsyä joutuu odottamaan pitkään
 • jos tarvitaan sellaista erikoissairaanhoitoa, jota ei muuten ole saatavilla.

Hoitoa ja korvausta koskevat uudet säännöt

Viime vuosina EU:n tuomioistuimen päätöksissä on useaan otteeseen vahvistettu, että potilailla on oikeus saada hoitoa kotimaansa ulkopuolella ja saada hoitomaksuista korvausta tietyin edellytyksin. Tapauksiin sovellettavat säännöt eivät kuitenkaan ole olleet täysin selvät.

Sääntöjä on selvennetty direktiivillä 2011/24/EU, joka koskee potilaiden oikeuksien soveltamista rajatylittävässä terveydenhuollossa.  Sen lisäksi direktiivissä

 • säädetään rajatylittävän terveydenhuollon kansallisten yhteyspisteiden perustamisesta, jotta kansalaiset saavat aiheesta luotettavaa tietoa
 • edistetään EU-maiden välistä tiedonvaihtoa hyvistä hoitokäytännöistä, joissa hyödynnetään esimerkiksi alan uutta teknologiaa
 • säädetään lääkereseptien sisältövaatimuksista, kun niitä käytetään toisessa EU-maassa (ns. rajatylittävät lääkemääräykset).

Ennen lähtöä

Muista seuraavat vinkit:

 • perehdy hoidon saannin ehtoihin ja korvausperiaatteisiin
 • selvitä, kuinka laadukasta ja turvallista muualla annettava hoito on
 • ota selvää, miten ja mihin voi valittaa, jos jotakin menee pieleen, ja millaisia ratkaisuvaihtoehtoja on tarjolla
 • aiheesta on runsaasti lisätietoa Sinun Eurooppasi -sivustolla
 • voit aina ottaa yhteyttä oman maasi kansalliseen yhteyspisteeseen .