Sundhedspleje på tværs af grænserne

Lovgivning

Nogle gange kan du have behov for at søge lægehjælp uden for dit hjemland:

 • du bor tæt på grænsen, og nærmeste hospital, læge osv. ligger på den anden side af grænsen
 • der er for lang ventetid på behandling i dit eget land
 • du har behov for specialbehandling.

Nye regler for behandling og refusion

I løbet af de seneste ti år har EU-Domstolen afsagt domme, der bekræfter patienters ret til at blive behandlet uden for deres hjemland og få udgifterne refunderet under visse betingelser. Reglerne for dette har dog ikke været fuldstændig klare.

Direktiv 2011/24/EU om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser tydeliggør disse regler.  Derudover:

 • opretter det et netværk af nationale kontaktpunkter, der skal give klar og præcis information om grænseoverskridende sundhedsydelser
 • hjælper det EU-landene med at udveksle erfaringer om, hvordan man tilbyder patienterne den bedst mulige behandling - for eksempel ved at anvende nye sundhedsteknologier
 • skaber det EU-regler om en minimumsliste over elementer, der skal indgå i en lægehenvisning truffet af en patient, som rejser fra ét EU-land til et andet (grænseoverskridende recepter).

Inden du tager af sted...

Du bør:

 • kende betingelser og vilkår for både den behandling, du skal modtage, og den godtgørelse, du er berettiget til
 • være godt informeret om kvaliteten og sikkerheden af behandlingen
 • vide, hvordan du klager og finder den rette løsning, hvis noget skulle gå galt.
 • få mere at vide om adgang til sundhedsydelser i et andet EU-land på portalen Dit Europa
 • Kontakte et nationalt kontaktsted  i dit land