Přeshraniční péče

Rámec právních předpisů

Za určitých okolností je nutné nebo vhodné vyhledat lékařské ošetření v zahraničí:

 • např. když žijete blízko hranic a do nemocnice nebo k lékaři v sousední zemi to máte nejblíž
 • na příslušný zákrok nebo léčbu byste ve své zemi museli příliš dlouho čekat
 • potřebujete specializovanou péči

Nová pravidla týkající se zdravotní péče a jejího proplácení

V uplynulých desíti letech rozhodl Soudní dvůr EU v několika případech ve prospěch pacientů a potvrdil tak jejich právo na léčbu mimo jejich zemi a za určitých podmínek i na její proplacení. Pravidla, podle nichž by se měly řídit konkrétní případy, však nebyla zcela jasná.

Tuto situaci vyřešila směrnice 2011/24/EU o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči.   Kromě toho:

 • byla podle ní vytvořena síť kontaktních míst v jednotlivých státech, kde je možné dostat jasné a přesné informace o přeshraniční zdravotní péči
 • jednotlivé země si díky ní vyměňují zkušenosti, jak pacientům poskytovat co nejlepší péči, např. za pomoci nových zdravotnických technologií
 • stanovila seznam povinných údajů, které musí obsahovat každý lékařský předpis, na který si v rámci EU pacienti vyzvedávají léky v zahraničí (tzv. přeshraniční předpis).

Než vyrazíte do zahraničí...

Měli byste:

 • vědět, jaké podmínky se vztahují na péči, kterou vám mohou v příslušné zemi poskytnout, a co z této péče vám může být proplaceno
 • mít odpovídající informace i o kvalitě a bezpečnosti péče, kterou nabízejí jinde
 • vědět, kam je možné podat stížnost a jak hledat odpovídající řešení v případě, že nastanou problémy
 • zjistit podrobnosti o svém nároku na zdravotní péči v cílové zemi EU – info na portálu Vaše Evropa
 • Národního kontaktního místa  ve vaší zemi