Skip to main content
Public Health

Državljani EU imajo pravico do zdravstvenega varstva v drugi državi EU in do povračila stroškov v domači državi za zdravljenje v tujini.

Direktiva 2011/24/EU o pravicah pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu določa pogoje, pod katerimi lahko pacient odpotuje na zdravljenje v drugo državo EU in zaprosi za povračilo stroškov. Zajema stroške zdravljenja, recepte in nakup zdravil in medicinskih pripomočkov.

Ključni elementi

Glede na vse večjo prepletenost zdravstvenih politik in sistemov Direktiva povečuje dostopnost:

  • informacij o možnostih zdravljenja v drugih evropskih državah
  • možnosti alternativnega zdravljenja in/ali specialističnega zdravljenja v tujini

Določbe skrbijo za pravilno ravnotežje med vzdržnostjo zdravstvenih sistemov in varstvom pravice pacientov do zdravstvenih storitev zunaj domače države.

Direktiva:

newsletter_203_infograph.jpg

Spremljanje Direktive

  • Evropska komisija je leta 2018 v poročilu (na voljo v vseh jezikih EU) in njegovi Prilogi zajela ključne določbe, gibanja in dosedanji napredek v zadnjem obdobju poročanja (2015–2018).
  • Podatki o uporabi direktive v državah EU (leta 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020)
  • Evropska komisija je leta 2015 v poročilu (na voljo v vseh jezikih EU) predstavila oceno trenutnega stanja ter najpomembnejše določbe direktive.

Strokovna skupina za čezmejno zdravstveno varstvo

Skupina združuje predstavnike zdravstva iz vseh držav EU in pomaga Evropski komisiji pri izvajanju Direktive. Svetuje in pomaga s strokovnim znanjem, hkrati je forum za izmenjavo izkušenj nacionalnih organov z izvajanjem Direktive.

Kaj morate vedeti pred odhodom na zdravljenje v tujino

  • Pogoji, ki veljajo za zdravstveno varstvo in za vračilo upravičenih stroškov
  • Pravice do zdravstvenih storitev v drugi državi EU
  • Nacionalna kontaktna točka v vaši državi
  • Kakovost in varnost zdravljenja
  • Postopek pritožbe v primeru težav

Sorodne informacije

 

cbhc_25102013_2.jpg