Boli infecţioase

Infecțiile cu transmitere sexuală

Disponibilitatea datelor privind infecțiile cu transmitere sexuală în UE variază foarte mult de la o țară la alta. Sistemele de supraveghere diferă în ceea ce privește sfera de acoperire, exhaustivitatea și reprezentativitatea datelor. Prin urmare, nu este întotdeauna indicat să se compare între țări cifrele și ratele raportate. Remedierea acestui deficit de informații este esențială pentru formularea unui răspuns politic eficient.

Politica la nivelul UE

Obiectivele politicii Comisiei Europene sunt:

  • îmbunătățirea comparabilității datelor printr-o mai bună notificare
  • sensibilizarea cu privire la riscurile de infecții cu transmitere sexuală
  • sprijinirea acțiunilor de prevenire a infecțiilor cu transmitere sexuală
  • furnizarea de orientări privind controlul bolilor cu transmitere sexuală, cu un accent special în ceea ce privește infecția cu Chlamydia.

Forumul privind sănătatea sexuală

Reuniunile privind sănătatea sexuală dintre Comisia Europeană, reprezentanții țărilor UE, reprezentanții tinerilor și cercetătorii au loc în cadrul Forumului privind sănătatea sexuală.

Părțile interesate sunt invitate să participe la dezbaterea în curs privind îmbunătățirea colectării datelor cu privire la boli cu transmitere sexuală, precum Chlamydia, Gonoreea, hepatita B, hepatita C, HPV, sifilis, și facă schimb de bune practici referitoare la supravegherea, controlul și prevenirea infecțiilor cu transmitere sexuală.

Politica privind HIV/SIDA

Infectarea cu virusul imunodeficienței umane (HIV) rămâne o problemă de sănătate publică majoră în țările UE și SEE, în fiecare an fiind raportate între 30 000 și 33 000 de noi cazuri. Chiar dacă există tratamente eficiente, infectarea cu HIV nu poate fi vindecată și nici nu există un vaccin împotriva ei.

Politica UE se axează pe prevenție și pe sprijin pentru persoanele infectate cu HIV/SIDA, prin consolidarea cooperării dintre autoritățile naționale, societatea civilă și grupurile de interese din întreaga Europă. Comunicarea Comisiei privind combaterea HIV/SIDA în UE și în țările învecinate identifică politicile care pot contribui la reducerea numărului de cazuri noi și la ameliorarea calității vieții persoanelor care trăiesc cu această boală.

În primul semestru al anului 2018, Comisia Europeană va elabora un document de lucru privind combaterea HIV/SIDA, a hepatitei virale, a bolilor cu transmitere sexuală și a tuberculozei în Uniunea Europeană și în țările învecinate.

Proiecte legate de combaterea HIV

Proiectele legate de combaterea HIV/SIDA sunt finanțate prin programul UE în domeniul sănătății. Pe site-ul Agenției Executive pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente (Chafea) este disponibilă lista proiectelor finanțate începând din 2003.

Supraveghere

Raportul privind supravegherea evoluției HIV/SIDA în Europa este rezultatul acțiunilor de monitorizare desfășurate de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) și OMS Europa. ECDC și Comisia cooperează, de asemenea, în cadrul unor proiecte specifice de monitorizare (de exemplu, implementarea Declarației de la Dublin privind combaterea HIV/SIDA în UE și Asia Centrală). În raport se arată că 51% dintre cazurile de infectare cu HIV raportate (63 % din persoane aveau peste 50 de ani) au fost diagnosticate într-un stadiu avansat.

Cooperare

Comisia a înființat două organisme care se reunesc de două ori pe an pentru a sprijini aplicarea politicilor și pentru a consolida cooperarea dintre guverne, societatea civilă și organizațiile internaționale.

Grupul de reflecție privind HIV/SIDA, hepatita virală și tuberculoza este un forum de reprezentanți ai statelor membre UE și SEE care se reunesc pentru a face schimb de informații și pentru a stabili relații mai strânse de cooperare. Organizațiile internaționale și regionale relevante și ONG-urile paneuropene sunt invitate să participe. Acest grup de reflecție a jucat un rol important în definirea priorităților pentru politica privind combaterea HIV/SIDA, a hepatitei virale și a tuberculozei.

Forumul societății civile privind HIV/SIDA, hepatita virală și tuberculoza (CSF) este un organism consultativ instituit în 2017 de Comisia Europeană pentru a facilita participarea ONG-urilor și a rețelelor la dezvoltarea și punerea în aplicare a politicilor europene.

CSC oferă consiliere Grupului de reflecție. Reuniunile sunt organizate de Comisie împreună cu echipa de coordonare a CSF care reprezintă societatea civilă. Membrii sunt selectați pe baza unei cereri de exprimare a interesului.

Informații pe aceeași temă