Užkrečiamosios ligos

Lytiškai plintančios infekcijos

Skirtingos ES šalys lytiškai plintančių infekcijų duomenis pateikia labai įvairiai. Skiriasi stebėjimo sistemų aprėptis, išsamumas ir reprezentatyvumas. Todėl lyginant padėtį skirtingose šalyse remiantis jų pateiktais duomenimis lengva apsirikti. Norint užtikrinti veiksmingą politinį atsaką, būtina spręsti šią žinių trūkumo problemą.

ES lygmens politika

Europos Komisijos politika siekiama:

  • gerinti duomenų palyginamumą (gerinant valstybių narių duomenų teikimo būdus);
  • geriau informuoti apie lytiškai plintančių infekcijų pavojų;
  • padėti vykdyti lytiškai plintančių infekcijų prevenciją;
  • teikti lytiškai plintančių infekcijų kontrolės gaires, itin daug dėmesio skiriant chlamidiozės kontrolei.

Lytinės sveikatos forumas

Siekdami įgyvendinti šią politiką Europos Komisijos, ES šalių, jaunimo atstovai ir mokslininkai rengia susitikimus lytinės sveikatos forume.

Suinteresuotosios šalys kviečiamos dalyvauti vykstančiose diskusijose apie geresnį duomenų apie lytiškai plintančias infekcijas, pavyzdžiui, chlamidiozę, gonorėją, hepatitą B, hepatitą C, žmogaus papilomos virusą (ŽPV), sifilį, rinkimą ir dalijimąsi lytiškai plintančių infekcijų kontrolės, stebėjimo ir prevencijos patirtimi.

ŽIV ir AIDS politika

Žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) infekcija ir toliau kelia didelį pavojų visuomenės sveikatai ES ir EEE šalyse; kasmet pranešama apie 30 000 – 33 000 naujų infekcijos atvejų. Nors esama veiksmingų ŽIV infekuotų žmonių gydymo priemonių, visiškai pagyti vis dar neįmanoma ir nėra skiepų, kurie nuo šio viruso apsaugotų.

ES politika daugiausia siekiama vykdyti prevenciją ir padėti ŽIV/AIDS sergantiems žmonėms stiprinant nacionalinių institucijų, pilietinės visuomenės ir interesų grupių bendradarbiavimą visoje Europoje. Komisijos komunikate dėl kovos su ŽIV/AIDS Europos Sąjungoje ir kaimyninėse šalyse nustatytos politinės priemonės, kuriomis turėtų būti mažinamas naujų ŽIV infekcijų atvejų skaičius ir gerinama ŽIV infekuotų ir AIDS sergančių žmonių gyvenimo kokybė.

Pirmąjį 2018 m. semestrą Europos Komisija parengs tarnybų darbinį dokumentą dėl kovos su ŽIV/AIDS, virusiniu hepatitu, lytiškai plintančiomis ligomis ir tuberkulioze Europos Sąjungoje ir kaimyninėse šalyse.

Kovos su ŽIV projektai

Kovos su ŽIV/AIDS projektams įgyvendinti skiriamos lėšos pagal ES sveikatos programą. Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomoji įstaiga (Chafea) skelbia išsamų nuo 2003 m. finansuojamų kovos su ŽIV/AIDS projektų sąrašą.

Stebėjimas

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) ir PSO Europos skyriaus stebėjimo rezultatas – 2017 m. ŽIV/AIDS stebėjimo Europoje ataskaita. Be to, ECDC ir Komisija bendradarbiauja įgyvendindamos konkrečius stebėjimo projektus, pavyzdžiui, Dublino deklaracijos dėl kovos su ŽIV/AIDS Europos Sąjungoje ir Vidurinėje Azijoje įgyvendinimo stebėjimo projektą. Iš ataskaitos matyti, kad 51 proc. ŽIV diagnozės atvejų, apie kuriuos pranešta (63 proc. 50 metų ir vyresnių žmonių), buvo nustatyta vėlyvu etapu.

Bendradarbiavimas

Komisija įsteigė du organus, kurie susitinka du kartus per metus ir kurių paskirtis – padėti įgyvendinti politikos priemones ir šalims, pilietinei visuomenei ir tarptautinėms organizacijoms glaudžiau bendradarbiauti.

ŽIV/AIDS, virusinio hepatito ir tuberkuliozės klausimų ekspertų grupė – tai forumas, kuriame ES ir EEE šalių keičiasi informacija ir sutvirtina bendradarbiavimo ryšius. Jame dalyvauti kviečiamos atitinkamos tarptautinės ir regioninės organizacijos ir visos Europos NVO. Ekspertų grupė atliko svarbų vaidmenį nustatant ŽIV/AIDS, virusinio hepatito ir tuberkuliozės politikos prioritetus.

ŽIV/AIDS, virusinio hepatito ir tuberkuliozės klausimų pilietinės visuomenės forumas yra neoficialus 2017 m. Europos Komisijos įsteigtas patariamasis organas, kurio tikslas – palengvinti NVO ir tinklų dalyvavimą Europos politikos formavimo ir įgyvendinimo veikloje.

Jis konsultuoja ekspertų grupę. Jo posėdžius kartu rengia Komisija ir pilietinei visuomenei atstovaujanti forumo koordinavimo grupė. Nariai renkami pagal kvietimą pareikšti susidomėjimą.

Susijusi informacija