Communicable diseases

Spolno prenosive bolesti

Dostupnost podataka o spolno prenosivim bolestima u EU-u znatno varira od države do države. Sustavi nadzora razlikuju se u smislu pokrivenosti, sveobuhvatnosti i zastupljenosti. Usporedba brojki i prijavljenih stopa u različitim državama stoga može navesti na krivi zaključak. Rješavanje tog jaza u znanju ključno je za oblikovanje učinkovitog političkog odgovora.

Politika na razini EU-a

Politikom Europske komisije nastoji se:

  • unaprijediti usporedivost podataka poboljšanim obavješćivanjem
  • jačati svijest o rizicima spolno prenosivih bolesti
  • poduprijeti prevenciju spolno prenosivih bolesti
  • dati smjernice o kontroli spolno prenosivih bolesti, posebno klamidije.

Forum o spolnom zdravlju

U tom se kontekstu na forumu o spolnom zdravlju održavaju sastanci između Europske komisije, predstavnika država članica EU-a, predstavnika mladih i znanstvenika.

Dionike se poziva da sudjeluju u tekućoj raspravi o tome kako poboljšati prikupljanje podataka o spolno prenosivim bolestima kao što su klamidija, gonoreja, hepatitis B, hepatitis C, HPV, sifilis i razmjeni najboljih praksi nadzora, praćenja i prevencije spolno prenosivih bolesti.

Politika u pogledu HIV-a/AIDS-a

Zaraza virusom humane imunodeficijencije (HIV) i dalje je značajan problem za javno zdravlje u državama članicama EU-a ili EGP-a – svake se godine prijavi između 30 000 i 33 000 novih slučajeva zaraze. Zaraza HIV-om može se učinkovito liječiti, ali još uvijek nema lijeka ni preventivnog cjepiva.

Politika EU-a usmjerena je na prevenciju i potporu osobama koje boluju od HIV-a/AIDS-a jačanjem suradnje između nacionalnih tijela, civilnog društva i interesnih skupina u cijeloj Europi. U Komunikaciji Komisije o suzbijanju HIV-a/AIDS-a u EU-u i susjednim zemljama određene su politike kojima se pomaže smanjiti broj novih zaraza i poboljšati kvaliteta života oboljelih.

Europska komisija objavit će radni dokument službi Komisije u prvom polugodištu 2018. o suzbijanju HIV-a/AIDS-a, virusnog hepatitisa, spolno prenosivih bolesti i tuberkuloze u Europskoj uniji i susjednim zemljama.

Projekti povezani s HIV-om

Projekti povezani s HIV-om/AIDS-om financiraju se preko zdravstvenog programa EU-a. Na stranicama Izvršne agencije za potrošače, zdravlje i hranu (Chafea) može se naći cjeloviti popis projekata koji se odnose na HIV/AIDS financiranih od 2003..

Nadzor

Izvješće o nadzoru HIV-a/AIDS-a u Europi iz 2017. rezultat je praćenja koje su obavili Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) i europski ured Svjetske zdravstvene organizacije (WHO Europe). ECDC i Komisija surađuju i na posebnim projektima praćenja, npr. provedbi Dublinske deklaracije o borbi protiv HIV-a/AIDS-a u EU-u i srednjoj Aziji. Iz izvješća je vidljivo da je 51 % prijavljenih dijagnoza zaraze HIV-om (63 % osoba u dobi od 50 godina i starijih) utvrđeno u kasnoj fazi.

Suradnja

Komisija je uspostavila dva tijela koja se dvaput godišnje sastaju kako bi pomogla u provedbi politike i ojačala suradnju između zemalja, civilnog društva i međunarodnih organizacija.

Skupina za strateško promišljanje za HIV/AIDS, virusni hepatitis i tuberkulozu forum je predstavnika država članica EU-a i EGP-a za razmjenu informacija i jačanje suradnje. Pozvane su da sudjeluju relevantne međunarodne i regionalne organizacije te nevladine organizacije iz cijele Europe. Skupina za strateško promišljanje odigrala je važnu ulogu u određivanju prioriteta politike za HIV/AIDS, virusni hepatitis i tuberkulozu.

Forum civilnog društva za HIV/AIDS, virusni hepatitis i tuberkulozu (CSF) neslužbeno je savjetodavno tijelo koje je 2017. uspostavila Europska komisija kako bi omogućila sudjelovanje nevladinih organizacija u razvoju i provedbi europske politike.

CSF savjetuje skupinu za strateško promišljanje. Sastanke suorganizira Komisija i koordinacijski tim CSF-a koji predstavlja civilno društvo. Članovi se biraju na temelju poziva na iskaz interesa.

Povezane informacije